Collection: Krigsførelsens Kredsløb – The Cycle of Warfare

Practice-oriented Articles

Kapaciteternes Kredsløb – en analysemodel til vurdering af militære styrkers kvalitet og kampkraft

Authors:

Abstract

An often used Danish war studies analytical format, Krigsførelsens Kredsløb (literally the Warfare Cycle), is critically assessed and found unsuited to the analysis of warfare. Yet, it is merely found to be misnamed. Used as a tool for analyzing the purposes and capabilities of a given armed force and its internal coherence between materiel, organization, and doctrine, the model excels. Such analysis requires the model to be operationalized, and a matrix for the full analysis of a military unit or an entire armed force is proposed. Particular attention is paid to the assessment of military professionalism and of the command culture of the forces analyzed. Thus, the model is renamed the Capability Cycle to reflect its actual best use.

 

Resumé

Krigsførelsens Kredsløb kan ikke analysere krigsførelse, idet den udelader de fleste af de væsentligste faktorer, der former krigsførelse. Modellen er derimod velegnet til analyse af militære styrker fra små enheder til hele forsvar. Den kan bidrage til dels at forklare, hvorfor militære kapaciteter er opstillet som de er, dels vurdere deres parathed til og potentielle styrke i krig. Kredsløbsmodellens indre og ydre rings seks elementer gennemgås, relationerne imellem de seks elementer udredes, og det tilbagevises, at det indre kredsløb – doktrin, organisation og teknologi – skulle søge mod en balance eller et optimum, og begrebet rationalitetsforstyrrende faktorer indarbejdes i modellen. Hvert af de seks elementer omsættes til mellem tre og fem målepunkter, der hver især kan undersøges konkret for en given militær organisation. Særligt begreberne militær professionalisme samt føringskultur udfoldes. Der foreslås i alt 23 målepunkter, der efter behov kan anvendes til at vurdere eget og andres militære forsvar eksempelvis i rammen af landestudier. Grundet modellens anvendelighed til netop analyse af militære kapaciteter snarere end krigsførelse foreslås et navneskifte til Kapaciteternes Kredsløb, på engelsk Capability Cycle.

 

Nøgleord: Krigsteori; Krigsførelsens Kredsløb; doktrin; teknologi; professionalisme; organisation

Keywords:

Capability Cyclecapabilityprofessionalismdoctrinetechnologyorganization
  • Year: 2020
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Page/Article: 249–264
  • DOI: 10.31374/sjms.81
  • Submitted on 15 May 2020
  • Accepted on 3 Jul 2020
  • Published on 16 Nov 2020
  • Peer Reviewed